WEB DESIGN / WEB DEVELOPMENT / SOCIAL MEDIA

DIGITAL TEAM


What we do Talk to us
01

WHAT WE DO


WEB MARKETING


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia.

UI & UX DESIGN


Digital Team is free responsive Bootstrap v3.3.5 layout from Tooplate. Images are from Pixabay free photo website.

ECOMMERCE


You can edit and use this template for your websites. Please tell your friends about Tooplate. Thank you for visiting our website.

MOBILE APP


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia.

SOCIAL MEDIA


You can easily change icons by looking at ET Line Icons. Excepteu sunt in culpa qui officia. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

RESPONSIVE LAYOUT


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia.

02

OUR AGENCY


about img

DIGITAL TEAM

Best Design Agency from California

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Sed id est tincidunt, iaculis nulla vel, sodales metus. Morbi interdum accumsan augue, in accumsan neque lacinia sed. Fusce cursus eu ligula ut gravida.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat.

Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Pellentesque elementum, lacus sit amet hendrerit posuere, quam quam tristique nisi, nec ornare ligula magna id nisl. Donec blandit enim ac semper facilisis. Curabitur eu laoreet mauris, eget fermentum velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat.

03

TALENTED TEAM


卡洛斯一世是神圣罗马帝国皇帝的称号,查理五世即位前通称奥地利的查理(1500年2月24日-1558年9月21日),是西班牙国王卡洛斯一世(1516年-1556年在位),神圣罗马帝国皇帝查理五世(1519年-1556年在位 ),罗马人民的国王卡尔五世(1519年 - 1530年),卡斯蒂利亚和莱昂国王卡洛斯一世(1516年 --1556年),阿拉贡国王卡洛斯一世(1516年-1556年),西西里国王卡洛二世(1516年-1556年),那不勒斯国王卡洛四世(1516年-1556年),低地国家至高无上的君主。

在欧洲人心目中,他是"哈布斯堡王朝争霸时代"的主角,也开启西班牙日不落帝国的时代。

image.png

法西争霸

查理五世把法国和奥斯曼帝国视为在欧洲仅有的需要认真对待的对手。为争夺意大利和有争议的勃艮第领地,他与法国国王弗朗索瓦一世进行多次战争(1521年-1525年,1527年-1528年,1536年-1538年,1542年-1544年)。

1525年查理五世在帕维亚战役中俘虏了弗朗索瓦一世,并迫使他签署了1526年马德里条约,在这份文件中法国承诺放弃对意大利北部的要求。然而弗朗索瓦一世被释放之后立刻让巴黎议会宣布马德里条约非法,因为它是强迫签署的。

之后查理五世为了打击法国,几次和英王亨利八世结成同盟,让英军从西面骚扰法国。他甚至在1554年安排儿子腓力王子(后来的腓力二世)与英国女王玛丽一世结婚,促使英西联军合攻法国,却导致英国失去欧陆最后的据点加来(被法军的优秀统帅刀疤的吉斯攻取)。

1526年弗朗索瓦一世与教皇克莱门特七世缔结科涅克同盟,联手发动反查理的科涅克同盟战争,当弗朗索瓦一世撕毁与查理五世的马德里条约时,教皇以上帝的名义认可条约无效,给予弗朗索瓦一世神圣的加持。

作为报复,查理五世1527年再度派军侵入意大利,包围罗马。因为主帅意外死亡,西班牙军队在暴乱中焚掠了罗马并掠走了教皇,是为罗马之劫。此后一百年内,教宗常常受到西班牙国王的压力和巨大影响(西班牙正式在意大利称霸),使其无法批准英格兰国王亨利八世离弃查理的姨母阿拉贡的凯瑟琳,逼使亨利八世在1533年发动宗教改革。

1529年法国在兰德里亚诺战役被西班牙再次击败,正式放弃米兰予西班牙;教宗更与查理签署巴塞罗那和约,结束科涅克同盟战争并建立更和谐关系。西班牙正式成为天主教的保护者,而查理被教宗加冕为意大利国王(伦巴第)。

image.png

土法联盟的威胁

奥斯曼帝国是另一个甚至更令人畏惧的敌人。土耳其的军事机器极为强大,其海军控制着地中海。

从1526年开始,查理五世与苏丹苏莱曼一世(立法者)进行激烈的争斗,争夺的目标是1526年国王战死后的匈牙利王国,造成匈牙利的三分。为了对抗奥斯曼帝国,查理五世在1529年维也纳之围以后,尝试建立哈布斯堡-波斯同盟,获得一定的成效。

1535年查理五世在突尼斯取得了一次关键的胜利,然而1536年弗朗索瓦一世与苏莱曼一世结成反查理五世的同盟,并占领萨伏依公国。尽管弗朗索瓦一世于1538年被说服签署一项和约,他并没有放弃和土耳其人结盟的想法,也没有归还萨伏依(法国一直到1559年才归还萨伏依公国)。

1542年弗朗索瓦一世再次与奥斯曼帝国联合。查理五世则与亨利八世联盟(1543年),并且迫使弗朗索瓦一世在隔年(1544年)签署了克雷皮昂莱奥诺瓦和约。查理后来与奥斯曼帝国达成妥协(1547年),双方都想从庞大的战争开支中脱身,但是势弱的查理必须每年向苏丹缴纳三万杜卡特金币,以换取和平(条约并规定查理只能在苏莱曼一世面前自称西班牙国王,不能使用有"凯萨"意涵的皇帝,以表示苏莱曼才是至高无上的凯萨)。

但是,西班牙仍然未得和平。

1547年,对查理深怀怨恨的法王亨利二世登位,不久就再与西班牙发生冲突,法军占领了西北方的三个主教区。

为了夺回梅兹主教区,1552年查理亲率六万大军围攻梅兹,但他却被守城主将刀疤的吉斯羞辱,补给困难与疲病交加,迫使查理于1553年1月惭愤撤军,死伤兵数将近四万人。这一次战役的失利,对晚年不堪病痛的查理更是雪上加霜,促成他在两年后的退位。

image.png

联姻帝国

在法兰克帝国皇帝查理曼大帝和法兰西第一帝国皇帝拿破仑一世之间,统治欧洲版图最广的是神圣罗马帝国皇帝查理五世(德意志国王查理五世、西班牙国王卡洛斯一世、西西里国王卡洛一世、那不勒斯国王卡洛四世),这个处于大航海时代、文艺复兴和宗教改革运动启动阶段的帝王,通过亲属关系、联姻关系统治的领域包括西班牙、那不勒斯、西西里、撒丁、尼德兰、神圣罗马帝国,还有非洲的突尼斯、奥兰等,加上美洲正在不断扩大的、数倍于欧洲本土面积的殖民地。他的帝国被称为"日不落帝国",又称西班牙帝国。这个帝国在菲利普二世的时候达到了顶峰,有着发达、便捷的航海技术这个称号比维多利亚女王的大英帝国早了三百多年。

反对宗教改革

查理五世为天主教奉献了全部忠诚乃至狂热。他是宗教改革运动的激烈反对者,并企图建立一个"世界天主教帝国"。

1521年,查理五世以皇帝身份传唤马丁·路德参加沃尔姆斯宗教会议(许诺保证路德的人身安全)。他在这次会议上宣布路德及其追随者为非法(1521年沃尔姆斯敕令)。

1524年有鉴于德国爆发农民起义而新教诸侯组成了施马尔卡尔登联盟,查理五世决定把德意志事务交给弟弟斐迪南(即日后的斐迪南一世)全权办理。

1545年天特会议(特伦特公会议)的召开宣告了欧洲天主教势力反对宗教改革的浪潮的开始。查理五世决心惩罚德意志的新教王公。

1546年查理五世与施马尔卡尔登联盟开战。在施马尔卡尔登战争的第一阶段(1546年-1548年)他打败了萨克森选侯约翰·腓特烈,并将投降的黑森伯爵(慷慨的)腓力一世监禁起来(1547年-1552年)。然而,他先胜后败。新的战事于1552年爆发后,查理五世遭到一系列失利,遂与诸侯签订1555年奥格斯堡宗教和约。[1] 并因此被教皇斥责为异端。

美洲殖民

1523年,查理五世授权圣多明各法官艾利翁探查今日美国卡罗来纳州一带的陆地。后者在当地建立了欧洲人在美洲的第一个殖民点。1550年查理五世在巴利亚多利德召开会议,讨论对美洲印第安人残忍地使用武力是否有违道义。

在商业方面,卡斯蒂利亚王国的早期表现不好。其殖民扩张,的确刺激西班牙的贸易和工业,并且让一些大城市发展,但到了1546年,当时墨西哥萨卡特卡斯和上秘鲁(今玻利维亚)波托西的大银矿开业,卡斯蒂利亚及其王室因此从航运得到大量白银,以之为不断增加的主要收入。

在新大陆开拓殖民地的西班牙征服者当中,最成功的西班牙殖民者领袖,可能是埃尔南多·科尔特斯。他带领一支小军队,并同时有大约二十万名美洲原住民的支持,于1519至21年间征服强大的阿兹特克帝国,将墨西哥纳入西班牙帝国版图,作为建立新西班牙的基础。

此外,1530年代佛朗西斯科·皮萨罗征服印加帝国,后来更成为秘鲁总督,可说是同等重要。征服墨西哥后,黄金城市的传言(北美洲的基维拉和西沃拉Quivira、Cíbola;南美洲的黄金国El Dorado)引起更多远征活动,不过很多都空手而回;即使找到城市的人,都发觉所得的比预期少得多。

西班牙在新大陆上的扩张,让查理五世说出了举世闻名的豪语:"在我的领土上,太阳永不落下。"

image.png

主动退位

1555年在击溃新教诸侯的最后努力失败后,查理五世就开始淡出朝政。鉴于其领土太过广大分散,他将国土分由弟弟斐迪南与儿子腓力继承。

他把自己的个人帝国--西班牙和低地国家给了儿子腓力二世;把奥地利大公国与神圣罗马帝国分给了弟弟斐迪南一世(1555年10月25日禅让尼德兰王位给腓力;1556年1月16日禅让西班牙王位给腓力;1556年9月12日禅让神圣罗马皇帝帝位给斐迪南)。

腓力二世继位后,继续进行西班牙与法国的战争,先后在皮卡第的圣康坦战役和格拉沃利讷战役击败法军,俘虏了法国大元帅蒙莫朗西。查理欣喜于儿子的胜利,写信对腓力二世说:"干的好我儿,接下来你可以向巴黎进军了!"但腓力却回答说:"可是我需要更多的钱。"于是在1559年,资源耗尽的两国签署《卡托-康布雷齐和约》(不久先后宣布破产,抵赖国债),永久确认西班牙在意大利的主权,并彻底结束了从1494年开始的意大利战争。

查理五世的晚年是在西班牙埃斯特雷马杜拉的尤斯特修道院度过的。他可能患上了神经系统疾病。查理五世死于1558年。在生命的最后20年中,他一直受到痛风的折磨。

家庭成员

妻子:葡萄牙公主伊莎贝拉,1526年结婚,终年36岁。

子女:

腓力二世,享年71岁。

玛丽亚,嫁马克西米连二世,享年74岁。

胡安娜,嫁葡萄牙太子若昂,终年38岁。

私生子:

奥地利的唐胡安来源:趣历史      日期:2018-07-05
04

OUR PORTFOLIO


05

OUR PRICING


BASIC

$150 per year

 • 100 GB Cloud Storage
 • 5 Pro Websites
 • 10 Secured Emails
 • 24-hour Support

BUSINESS

$260 per year

 • 200 GB Cloud Storage
 • 10 Pro Websites
 • 20 Secured Emails
 • 30-Minute Support

PROFESSIONAL

$380 per year

 • 500 GB Cloud Storage
 • 20 Pro Websites
 • 40 Secured Emails
 • Live Support
06

CONTACT US


CONTACT INFO

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id.

EMAIL

9999999@qq.com

PHONES

999999999999